10 декември 2012 г.

"Вие може да имате известна идея. Ония идеи, които не са организирани във вас, оставете ги настрани. Всяка идея, която е организирана, всяко чувство, което е организирано, и всяка постъпка, която е организирана, са важни. Ония постъпки, чувства и мисли, които не са организирани, те носят несгоден живот. А под „организиран живот” разбирам мисъл, която работи за вас. Всяка неорганизирана мисъл е като крадец – не че иска да краде, но мисли за себе си. Неорганизираните мисли мислят за себе си, организираните мисли мислят за вас. Следователно ако вие мислите за себе си, вие сте неорганизиран – сега законът е такъв. Ако ти от сутрин до вечер мислиш само за себе си, ти си неорганизирано същество; когато започнеш да обичаш Бога и мислиш за ближния си, ти вече си организиран. Егоизмът е неорганизирана идея. "