09 декември 2012 г.

Преди всичко човек трябва да се стреми да свърже дишането със слънчевия възел. Слънчевият възел е столица на човека и истинското му сърце обитава там, под лъжичката. В лявата страна на гърдите е физическото сърце, а духовното сърце, което регулира, е слънчевият възел. Когато ние не спъваме слънчевия възел, тогава дишането става правилно и ние приемаме изобилен живот. Слънчевият възел е място, чрез което човек се съобщава със Слънцето или с централното място на живота. Най-първо човек трябва да се свърже от този център със Слънцето, но не само с видимото, а и с онова духовно Слънце, което изгрява в един разумен свят.