08 декември 2012 г.

Ангелите постепенно се изкачват в по-горни стъпала на развитие, местата на най-долните ангели се овакантяват и се заемат от светиите, които ще заместят долните ангелски класове и ще поемат част от тяхната служба. Така ангелите се облекчават в своята досегашна работа и им се възлагат по-отговорни задачи. Светиите се учат при ангелите как да помагат – те са ученици на ангелите.