06 декември 2012 г.

"Желайте Божественото да ви възлюби: ако желаете Любовта, желайте Божественото да ви възлюби! Втори момент: вие, които сте възлюбени от Божественото, желайте тъй да възлюбите и другите. Най-първо желайте да бъдете възлюбени от Божественото и след като сте възлюбени, тъй както сте възлюбени от Божественото – туй, Божественото, предайте го на другите, които очакват любов от вас. Божественото трябва да се предаде – смисълът на живота е там. Който очаква да го обичат хората, той нищо не може да постигне; Божественото като те възлюби, ти ще обикнеш хората. Ако хората те възлюбят, то е, защото Божественото си възлюбил. "