04 декември 2012 г.

Причината на съвременните нещастия почва от нечистотията, която влезе в умовете на съществата, които са съществували някога във вечността. Те са напуснали своята първоначална чистота на ума и от тях започват съвременните страдания. Писанието казва, че ангелите, които напуснаха Небето, не устояха в своята чистота – те затова напуснаха Небето. Човекът се е заразил от тая нечистота: понеже нечистотата влезе в умовете на ангелите, влязла е и в сърцето на хората. Погрешката на ангелите не може да се изправи, погрешката на хората може да се изправи донякъде. Благодарете за това!