02 декември 2012 г.

Преди да имаше закон в света, грехът съществуваше: не мислете, че грехът не съществуваше преди Адам. Понеже законът не съществуваше, затова и грехът не се явяваше. Не мислете, че грехът сега се е образувал: грехът съществува от памтивека като сила в света, но законът изявява присъствието на тази сила. Когато човек започне да се съблазнява от греха, той има някакъв обект.