01 декември 2012 г.

"Вие често питате: „Грехопадението на какво се дължи?”. Тъй както се казва в Библията, че Ева яла от забранения плод и направила грях – това не е обяснение. За едно дете е така, но за един възрастен човек грехът да дойде, само защото Ева е яла – това не е обяснение. Плодът е станал като повод да мине грехът – той е една среда на онзи адепт. Казват, че Ева не е откъснала плода – той откъснал плода и ? го дал с ръката си; следователно той със своята ръка е вложил нещо в плода. Ева, като яде от този плод, съгреши, защото под змията се подразбира много учен човек – такъв, какъвто светът не е виждал. Така дойде грехът, но това още не е обяснение. "