30 ноември 2012 г.

Това е законът на Любовта – да обичаш другите като себе си. Ще каже някой: „Защо да го обичам?”. Всеки човек, който обича, даже едно животно, което те обича – то е проводник на една благотворна сила, която действа в света. Вземете българите – те вярват, че като се построи къща и дойде една котка, тя е късмет. Щом строиш къща и дойде една котка, бъди уверен, че за сто години си осигурен. Ако си замине котката, ти ще си заминеш от къщата.