29 ноември 2012 г.

"Сега този закон ще го приложите навсякъде: дойде някой слуга при вас – веднага ще му покажете пътя към Бога и като иде при Бога, Бог ще го научи как да слугува. Някой път господарят е пратен при слугата и слугата трябва да го прати при Господа. Когато говоря за Любовта, разбирам така: да обичаш, значи да пратиш човека при Бога; да те обичат, значи да си пратен при Христа. Този човек, който те обича – ти си пратен при него той да ти покаже Любовта… Туй е правилното отношение, тъй се образуват връзките. Те са връзки на вечността. "