28 ноември 2012 г.

"Ако жената се е привлякла от мъжа, Бог я изпраща при мъжа и той трябва да ? покаже пътя; ако мъжът се е привлякъл от жената, Бог го е пратил тя да му покаже пътя към Бога. Това е семейството сега!... Ако вие искате да задържите този мъж при себе си, другите жени да не го развалят, вие не разбирате: всичките други жени са негови сестри. Той като иде при Бога, Бог ще го научи как да обича другите жени. Ако ти го задържаш само при себе си, ще го развратиш. Ако мъжът задържа жена си при себе си, и той ще я разврати – той трябва да ? покаже пътя към Бога. Не че той ще я разврати, но тя ще започне да вижда неговите слабости. "