27 ноември 2012 г.

"Аз ще ви дам едно правило, което да съблюдавате, то е следното: дали си мъж, дали си жена, дали си момък или мома, дали си господар или слуга, дали си учител или ученик – ако си учител и прати Бог при тебе един ученик, не го задържай за себе си, но да му покажеш пътя към Бога. Този човек, този ученик направо при Бога не може да иде. Вие сте една врата – при вас трябва да дойде, а пък вие ще му покажете правия път: ако е музикант – по пътя на музиката да върви; ако е художник – по пътя на художеството; ако е философ – по пътя на философията... Какъвто и да е, покажете му пътя! "