26 ноември 2012 г.

На Бога Му трябват работници в този свят! Ако искате да служите на Бога, както вие искате, Той ще ви даде това… Но каквото Той поиска от вас, няма да бъдете готови да го направите... Вие искате всичко да ви даде, каквото искате, но като дойде вие да направите нещо заради Господа, казвате: „Ще си помислим”. Вие и сега мислите, че Господ ще ви каже да напуснете жена си, ако сте женен, за да Му служите. Господ казва на мъжа: „Обичайте се с жена си и двамата елате да Ми служите”.