25 ноември 2012 г.

"Някои хора се женят, но то е по форма, то е фикция: на Земята няма нито един човек, който да е оженен. Женитбата подразбира безсмъртие. Когато две души се оженят, те се сливат, безсмъртни стават, не се изгубват – цялата Вселена се отваря за тях. И когато се оженят, отиват да се разхождат – това е царският воаяж, дават им билет. Ти си безсмъртен със своята възлюбена и ще започнеш да посещаваш Вселената. А сега твоята възлюбена умира, изгубваш възлюбената си и мислиш, че си женен. Та казвам: женитбата е едно високо положение; да се ожениш, значи да станеш безсмъртен. "