24 ноември 2012 г.

Вие мислите сега, че аз искам онези, които имат мъже и жени, да не живеят с тях добре. Не, аз считам истински брак онзи: един мъж да има една жена, но никога да не се съмнява в нея. Колкото мъже и да обича тя, никога да не влиза една мисъл в неговата любов, че тя може да направи някакво престъпление. Този е благороден мъж! И една жена, която има един мъж: той да ходи навсякъде, а в главата ? да не влиза мисълта, че може да направи някакво престъпление. Това наричам другар. Мъжът и жената не могат да направят престъпление.