22 ноември 2012 г.

Ако бащата не се храни с храната на Любовта, ако майката не се храни с храната на Мъдростта и ако детето не се храни с храната на Истината, те не са реални: бащата изгубва своята реалност, майката изгубва своята реалност и детето изгубва своята реалност. А нереалните неща произвеждат хиляди промени и нещастия.