21 ноември 2012 г.

"Новото учение, учението на Христа, седи върху следния закон: „Дето са двама или трима, събрани в Мое име, там съм и Аз между тях”. Защото мъжът и жената – това са части на целия човек: мъжът е едната половина, жената е другата половина. Следователно мъжът и жената, събрани заедно – това е човекът, а между тях вътре е Бог; това са значи тримата, събрани в едно име. Щом се съберат мъжът и жената заедно, те имат дете – детето е третият, това е идейната Любов на майката и на бащата. Човекът ще даде условията на семейството. И като дойде Бог – това е Божественото, това е новата фамилия, която трябва да се създаде. "