20 ноември 2012 г.

Ангелите държат изпит чрез нас: дават им задачи по отношение на човечеството и ако ние свършим правилно работата си, и те са издържали задачата си. Когато Съвършените обърнат едного към Бога, той е тяхното дете. Тогава под думите “родени от Бога” разбираме, че чрез обръщане на душите към Бога ангелите имат деца. Иначе те нямат нужда от женитба, защото ако я направят, ще изгубят всичко.