19 ноември 2012 г.

Вие сте заобиколени с много Същества, които по своята интелигентност седят много по-високо от вас. Те са готови всякога да ви помагат. Тези Същества са видими и невидими. Онези, които са невидими, ще ви внушат някоя мисъл и вие ще си кажете: „Дойде ми наум една хубава мисъл”. Някое Същество е минало покрай вас и ви е предало тази мисъл. Друг път имате нужда от някаква храна – това Същество ще мине покрай вас и ще ви нашепне какво да си сготвите. И вие се чудите – докато по-рано сте мислили какво да си сготвите и сте се спрели на нещо, после изведнъж го изменяте и ще си купите или грозде, или круши – ще минете този ден с някакъв плод. После пък ще ви нашепнат каква книга да четете и т.н.