16 ноември 2012 г.

Когато двама души се разбират, те са близо, а когато не се разбират, те са далече един от друг. Велик е Господ, Той задоволява хората и праща ангелите, за да изучат нуждите на човешката душа! Някой човек стои натъжен и скърби: ангелите знаят какво му липсва и когато му го донесат, той се чуди, че скръбта му е изчезнала, и казва, че му е олекнало на душата. Ангелите идват при него, изсвирват му някоя мелодия от невидимия свят и мислите му се променят.