13 ноември 2012 г.

"Под думата ангели аз разбирам най-съвършените хора – същества от човешкия род, които са завършили, минали са по този път, същества, на които думата е дума: каквото кажат, е казано, свършено е – не си вземат никога думата назад. Само при едно условие може да не си изпълнят думата… Никога не си вземат думата назад, но ако ти дадат обещание, казват: „При тия условия, при които си, не мога да изпълня това, което казах; ако измениш живота си, аз ще го изпълня“. "