12 ноември 2012 г.

"Ангелите са хора, които са живели преди нас на Земята. Те на Земята са живели не като нас и са постигнали това положение – ангели са станали; те имат съвсем друга опитност. Ние, които след време ще станем ангели, ще идем при тях. Те се интересуват от нас, понеже ще бъдем ангели с други постижения: те са били при други условия, ние – при други. Затова между тях и нас има отношение – ние ще проучваме тях и те ще изучават нас. Някои искат да бъдат ангели като тях. Ти ще бъдеш особен ангел, понеже не живееш при техните условия. "