11 ноември 2012 г.

"Ако ти не можеш да мислиш музикално, ти не можеш да пееш. Онези, които пеят, по закона на наследствеността са мислили дълго време в ред поколения и сега пеят. Пеенето е музикална мисъл на миналото. Ако вие пеете, то е резултат на миналото; ако не сте мислили музикално в миналото, сега не можете да пеете. Тепърва трябва да мислите. Ако сте мислили, пеенето ще бъде естествено, лесно излиза. "