10 ноември 2012 г.

Ще ви дам едно упражнение, което може да ви помогне да пеете с вдъхновение: когато ще пееш, представи си, че при теб стои един музикален гений от невидимия свят, от ангелската йерархия. Ти ще го призовеш и ще кажеш, че ще му изпееш няколко песни. И когато пееш, мисли за него, съзнавай, че пееш за него – и тогава ще имаш голямо вдъхновение. Това вдъхновение показва, че си направил връзка с музикалните гении на невидимия свят и че те присъстват. При такъв опит тяхната музикалност и тяхното вдъхновение ще се предават на теб. Пеем ли, трябва да достигнем до излъчване, за да можем да придадем нещо на другите чрез музиката.