08 ноември 2012 г.

"Когато говорим за културата на онзи свят, ние подразбираме всички разумни Същества, които са завършили своето развитие преди милиони години и днес направляват Космоса. Някои от тях направляват Слънчевата система, други – живота на някои планети, трети направляват отделните народи – българския, английския и др.; четвърти направляват водите, пети – растителността в света, и т.н. Според степента на своето развитие и знание всяко Същество е поело съответна служба. И всички хора са заобиколени от тези разумни Същества, които се грижат за тях и направляват живота им. "