07 ноември 2012 г.

Истинската поезия има отношение с ясновидството. Поетът отдалече вижда нещата и ги сваля, той долавя бъдещето, което ще стане, и го сваля – в този смисъл поетът води човечеството. Музиката, поезията, живописта, изобщо изкуствата, които виждаме на Земята, са отражение на Божествения свят и следователно човек може да бъде дотолкова музикант, поет, художник или учен, доколкото е във връзка с Божествения свят.