06 ноември 2012 г.

Съвременните учени намират, че всички болести се дължат на един нисш живот, който не функционира в хармония с висшия живот на човека и той оказва влияние върху нашия организъм. Семената, зародишите на всички тия нисши същества са причина за заболяванията, които стават с нас. Окултната наука кръщава тия същества с различни имена, но едно е важно – че ние трябва да се пазим от тях. Те наричат нисшите същества плът, а висшите Същества – висш живот в човека или живот на Духа. Ние трябва да дадем друго направление на нисшия живот в себе си, а не да мислим, че можем да се освободим от него. И този живот е потребен – и материалният живот е потребен на човека, както калта е потребна на грънчаря.