03 ноември 2012 г.

Когато хората изгубят възвишеното, идеалния живот, в тях престава музиката. Щом имате възвишен живот, музиката идва сама по себе си.