02 ноември 2012 г.

"Вие ще разгледате живота обширно, аз не искам да го разглеждате индивидуално. Има една всемирна Душа, която живее във всеки човек. Всеки трябва да слуша тази Душа. Хората различно кръщават тази всемирна Душа. Това е Душа, която разбира всичко, която живее, която направлява хората, която създава и култура, и наука, и изкуство – всичко е нейно творение. Който слуша тази всемирна Душа, е блажен; който не я слуша, той е нещастен. "