01 ноември 2012 г.

Дарбите, които са дадени на човека, могат да се развият само при едно външно усилие от негова страна. В Природата има два момента на учене – единият момент е на Провидението, когато Бог работи върху нас. Това хората приемат по един или по друг начин и различно го определят. Другият момент е, когато сам човек работи върху себе си, прави усилия да придаде нещо към работата на Бога.