31 октомври 2012 г.

"Казвате: „Аз съм културен човек, свършил съм четири факултета“. За какво е дадено знанието на човека? Знанието на човека е дадено за нещастие, знанието всякога най-първо носи нещастие. Първият човек, който беше в рая, искаше да добие знание като Бога – той си създаде своето нещастие. Знанието носи нещастие в себе си. Не че знанието самО по себе си е нещо лошо! Ако турите сто килограма товар на едно дете, вие ще му причините най-голямото нещастие, ще смажете туй дете; но ако турите на един слон сто килограма, какво ще му бъде? "