30 октомври 2012 г.

Окултната музика е такава, че като я изпълняваме, то онзи, който я слуша, ще извърши това, за което се пее.