29 октомври 2012 г.

"Поезията е нещо образно. Всяко нещо, което дава импулс на човешката душа, е поезия; всяко нещо, което дава подтик на ума, е музика; всяко нещо, което дава подтик на чувствата, е поезия; всяко нещо, което дава подтик на постъпките, е музика. Нещата, които дават подтик да спиш хубаво, са музика; неща, които дават подтик да работиш хубаво, са музика. "