28 октомври 2012 г.

Внесете Любовта, обичайте Любовта! Това значи да обичаш Господа с всичката си душа, с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си сила – то е законът. Но когато Мойсей предаде този закон, това за евреите беше едно учение непознато. Даже в сегашния християнски свят Любовта я считат за нещо много дребнаво. Хората на Любовта са великите хора – туй са високите върхове, това са гениалните хора в света, това са талантливите хора в света.