25 октомври 2012 г.

Религиозният човек трябва да бъде без къща, без пари – да няма нищо в джоба си. Другите може да имат, но религиозният – не… Казва: „Да възлюбиш Господа с всичката си душа, с всичкия си ум, с всичкото си сърце и с всичката си сила!” – значи да не остане да обичаш другите работи. Щом си се влюбил в Господа, да не остане нещо друго да обичаш. Като обичаш Бога, тебе ни къща ти трябва, ни пари ти трябват – Господ ще се погрижи за тебе! Това е един краен извод. Религиозният човек е силен в себе си.