24 октомври 2012 г.

"Преди да се ръкуваш с някого, поеми дълбоко въздух; преди да влезеш не?де, пак поеми дълбоко въздух; преди да говориш, напълни дробовете си с въздух и тогава говори. Добрите оратори дишат дълбоко. Щом мислите за погрешките на хората, дишайте дълбоко, за да се проясни мисълта им. Ако човек диша правилно, и Любовта в него се проявява правилно; не спазваш ли това правило, няма да имаш резултат. "