21 октомври 2012 г.

"Някои хора искат да живеят щастливо на Земята – то е немислимо. Човек сам по себе си не може да бъде щастлив – той е част от цялото Битие; следователно човек може да живее и да бъде щастлив само като бъде съгласен с Цялото. Той казва: „Аз искам да живея за себе си”. Щом живееш за себе си, нещастието ще дойде, понеже в щастието само за себе си не може да предвидите всичките нужди на един човек – те в Цялото могат да се предвидят. Оня свят аз го наричам Божествения свят на Цялото, човешкият свят е на частите. "