20 октомври 2012 г.

Как да се разбере коя постъпка е Божествена? Когато човек не мисли за себе си, а мисли за другите, тази постъпка е Божествена: този човек всякога постъпва по Божественому. А когато човек мисли за себе си, той всякога върши престъпление.