17 октомври 2012 г.

"Външните условия, това са Божествените условия – средата, в която живеят хората. Онези хора, с които сте заобиколени, са поставени нарочно от Бога за вашето възпитание. Каквито и да са разбиранията ви, това е важно да го знаете… Всеки един човек, това е един малък свят; и затова всеки човек, с когото дохождате в съприкосновение, трябва да знаете, че е необходим за вашето повдигане. Това е, ако го разберете; ако не го разберете, той ще стане причина за вашето падане. С всеки човек, с когото сте в съприкосновение и го разбирате, вие ще се повдигнете; ако не го разбирате, вие сами ще станете причина за вашето падане и ще си навредите. "