16 октомври 2012 г.

"Човек страда от две основни неща в себе си. Първо, той страда, когато изгубва онова, което има в себе си; второ, той страда, когато е спънат от нещо – че не може да развие хубавото, Божественото в себе си. Тъй щото две неща човек трябва да има предвид: да не губи това, което има, и да не се спъва, за да може да развие в себе си онова, което е вложено от Бога. "