15 октомври 2012 г.

Всеки един човек, който не е доволен от живота като човек, той не е доволен от Божествените условия, от Промисъла. Какво искате тогава? Какво ви очаква? Че вас ви очаква по-висок живот! Ако вие сте верен на този живот, който имате – ще минете в по-висока форма. Пред вас седи бъдещето.