13 октомври 2012 г.

"Сега слушам често хората да казват: „Да си уредим живота!”. Обикновените хора го уреждат по един начин, талантливите – по друг, гениалните – по трети; и светиите, и те уреждат живота си – всеки урежда живота си. Мисля, че светиите са най-близо – които най-добре са уредили живота си. Дотогава, докато човек не се научи да жертва себе си за другите, той не може да разбере смисъла на живота; дотогава, докато чака другите да се жертват заради него, той не разбира живота си. "