12 октомври 2012 г.

Аз наричам морален човек онзи, който издържа на всичките изпитания. Туриш го пред отворената каса – минава-заминава, не се изкушава, казва: „Парите не ме интересуват”. Туриш го пред красиви жени – погледне към тях, мине-замине, не се изкушава, но казва: „Тези жени нека живеят добре с мъжете си”. Не се изкушава – той гледа на жените като на свои сестри. Турете го голям чиновник някъде – не се изкушава, на нищо не се поддава, никаква власт не го увлича.