10 октомври 2012 г.

"Разумността всякога се определя от противодействията. Щом почнете да работите в материалния свят, ще срещнете съпротивление, понеже материята е инертна и част от вашата енергия се губи; ще се натъкнете на това вътрешно противоречие. Онези от вас, които влизат в духовния свят, ще се натъкнат на друга една опасна страна: понеже вие ускорявате вашето развитие, и във вас преждевременно ще изпъкнат някои противоречия. Щом изпъкнат, вие трябва да бъдете в състояние да се справите с тях. "