08 октомври 2012 г.

„Трябва да обичаме Господа.” Изучавал ли си закона как се обича Господ? Кажете ми сега, как трябва да обичаш Господа? Как ще Го обичаш? Срещнеш ти на пътя една котка, на която кракът е счупен: ако вземеш и поправиш крака, то е вече обич към Господа. Къде ще покажеш Любовта си към Бога? Видиш някое растение изкопано някъде, оставили го – ще изсъхне, ще умре. Ти, защото обичаш Господа, ще го вземеш, ще го посадиш. После ще дойдеш до хората. Бедни хора навсякъде има: ти ще помагаш и никой да не те знае – то е Любов!