06 октомври 2012 г.

Когато между мъжа и жената съществува разногласие, това показва, че те не се обичат. Разногласието е признак, че между двама души няма обич, няма взаимни отстъпки. Когато двама души се обичат, те взаимно си правят отстъпки… Може някой да иска неща, които видимо да се показват, че са глупави, но в дадения случай хората, които се обичат, са готови да си отстъпват. Така е и в Природата: каквото ние желаем, Бог ни го отстъпва.