04 октомври 2012 г.

Египтяните и други древни народи скриха свещената музика – тогава широките маси не бяха готови и не можеше да се изнесе за тях. Трябва да изучавате класическата музика, за да правите сравнение по какво се различава в построенията си от окултната музика. Никога не е имало толкова музикални инструменти и толкова певци, както сега: милиони хора има сега, които свирят и пеят, и това е голям принос – облагородяват се хората. Ако нямаше музика, хората щяха да бъдат като зверове. Нашият век се отличава с пеене: трябва да се радвате, че сте в един век, в който музиката е по-развита.