02 октомври 2012 г.

Занапред светската музика има още много работи да постигне. После идва окултната музика, която хората все още не бива да знаят, понеже ще злоупотребят със силата ?. В окултната музика има сила – например с песента Буря бурята ще престане да вилнее. Вие може да правите опит, като пеете, да се изясни небето или пък да пожелаете да завали дъжд, за да напои растенията. Ако се схване основният тон, по който е построен един мост, то ако се пее този тон няколко минути, мостът отведнъж може да се разруши. Или пък ако на един камък му пееш неговата песен, можеш да го раздвижиш и преместиш от мястото му. Ако на едно цвете му пееш любимата песен, то ще се развива правилно, ще израства и ще цъфти.