29 септември 2012 г.

"Вие изживяхте целия си живот в желание да изпъдите злото от себе си. Невъзможно е това! Вие искате изведнъж да се изчистите. Вие не можете да се очистите от злото, защото преди всичко не знаете произхода на доброто и произхода на злото и не знаете как да постъпвате. Как ще изпъдите злото? Ако го изпъдите през вратата, то ще влезе през комина; ако го изпъдите през комина, то ще влезе през най-малката дупчица. Даже и светии, които са прекарвали по двайсет години в пустинята, които са достигнали висока степен на развитие, пак са имали ужасни опитности и са казвали: „Никога човек да не минава през такива ужасни опитности!”. Едно трябва да знаете: колкото повече се издигате, толкова повече по-големи изпитания ще имате. "