28 септември 2012 г.

Мнозина говорят за Божията Любов, а не могат да се примирят… Да престанем с тази самоизмама! Онзи, който люби, той слугува на всичките. Тъй както Бог слугува, тъй да слугувате – то е Любов. Когато всичките хора станат така силни да слугуват, тогава ще се прояви Любовта… Аз не говоря за обикновените слуги, които се ценяват за пари. Според мене най-учените хора трябва да станат слуги в света – светът така ще се изправи.