27 септември 2012 г.

Сега проповядват Новото учение. В какво седи Новото учение? Един човек не може да бъде от Новото учение, ако в неговото сърце Любовта не господства. Един човек не може да бъде от Новото учение, ако Мъдростта не господства в неговия ум. Един човек не може да бъде от Новото учение, ако Истината не господства в неговото тяло. Не само това, ами той накъдето ходи, каквото и да говори, този човек се чувства радостен, весел, силен – няма противоречия за него.